Vad är bredband?

Bredband” är kort för en” alltid på ” höghastighetsanslutning till internet som tillhandahålls av ett företag eller annan enhet som kallas “Internetleverantör” (ISP).[1] Vi säger “alltid-on” för att skilja samtida Internet-anslutningar från uppringd era av 1990-talet, när en användare var tvungen att ringa ett telefonnummer via sin dator för att ansluta. Idag kommer internet till oss oavbruten och vi kan inte få “startat” om någon lyfter upp en telefonmottagare.

Vi säger “höghastighetsanslutning” eftersom inte alla Internetanslutningar är tekniskt bredband (se nedan för mer på denna punkt). För närvarande definierar Federal Communications Commission (FCC), den federala byrån som ansvarar för trådbunden och trådlös kommunikation, en bredbandsanslutning som en med en minsta nedladdningshastighet på 25 megabit per sekund (Mbps) och en minsta uppladdningshastighet på 3 Mbps (vanligtvis avbildad som “25/3 Mbps” eller bara 25/3).

Med den här hastigheten kunde någon strömma en Netflix-film, medan en annan användare i samma hushåll kunde lägga in Instagram-innehåll och inte heller skulle uppleva någon buffring (sakta ner). Många människor har snabbare Internetanslutningar än den lägsta tröskeln. Den genomsnittliga fasta nedladdningshastigheten i USA i 2018 var 96,25 Mbps, medan den genomsnittliga uppladdningshastigheten var 32,88 Mbps.

Källa: Adsl.se