Vad är scenarierna att preppa för?

Medan preppers allmänna tankesätt är att vara redo för vad som helst, fokuserar vissa på specifika scenarier. Det kan bero på att de tror att vissa katastrofscenarier är mer benägna att inträffa eller på grund av ekonomiska begränsningar för hur mycket de vill/kan spendera prepping.

Här är en lista över några av scenarierna preppers prep för:

bilolycka Medicinska Nödsituationer Självförsvar Situationer strömavbrott Vanliga Ekonomiska Problem Tromb Löpeld Översvämma Snöstormar / Vinterväder Orkan Jordbävning Torka Vulkanutbrott (Inklusive Supervulkaner) Solar Flares och EMPs Sjukdomsutbrott finanskris Terrorism cyberangrepp oroligheter kärnvapenkrig Radiologiska Katastrofer

Visserligen, när du går ner i listan, verkar dessa scenarier i allmänhet mindre benägna att äga rum. Med det sagt, att undersöka dessa möjliga scenarier har fått mig att tro att de flesta underskattar deras sannolikhet. Oavsett deras sannolikhet verkar det för mig obestridligt att vissa av dessa scenarier skulle ha oerhört negativa effekter på individer och samhället som helhet. Frågan är om du väljer att förbereda dig för dessa möjligheter med bra online prepper butik.